Visie

© 2013 - Dynamisch ABCEr bestaat geen formule of recept voor succes. Ik maak gebruik van mijn eigen ervaring, kennis en sterkte.

Als gecertificeerd Mental Health Coach Counselor richt ik me op het in kaart brengen van sterke en zwakke kanten van mensen en vervolgens op hun groei en ontwikkeling. De focus is erop gericht dat ik inzicht geef en mijn klanten trigger om actief aan het werk te gaan, zodat zij zichzelf leren kennen, accepteren en groeien.

Ik bied handvatten om aan de slag te gaan en vooruitgang te realiseren.

Mijn aanpak, als trainer van ondernemingsraden of teams is gericht op:
-       het overbrengen van kennis en kunde over de Wet op de Ondernemingsraden
-       de vertaling daarvan naar de praktijk
-       samenwerking tussen team en management
-       en het verbeteren van groepsprocessen.

Het houden van belevingsonderzoeken behoort ook tot de mogelijkheden.

Het is heerlijk te ervaren hoe mijn klanten groeien in kennis, bewustzijn en gedrag; dat is absoluut de ultieme vooruitgang!